TERMS & CONDITIONS

3D Digital Artist (3½ year)

 • Application deadline: There are no deadlines for application, you will be enrolled in the order the application AND payment is received. Note however, that the tuition fee or the first rate agreed upon, must be paid 8 weeks before the course starts. If the registration takes place later than this, please contact info@truemax.com for further instructions.
 • Confirmation: Within a workweek after the registration has been received, the participant will receive a confirmation letter in an e-mail with payment details and contact information.
 • Registration fee: The course participant must pay DKK 5.000 in registration fee within 1 week after this e-mail has been received. If not paid on time, the registration will be cancelled. The registration fee is part of the tuition fee and will not be returned in case the student cancels the course or does not pay the tuition in full.
 • Minimum number of participants. Courses and Workshops are only held if there are at least 10 participants signed up. Truemax Academy will return the full payment if a course or workshop is cancelled due to this fact including the administration fee.
 • Payment for course must be paid at least 8 weeks prior to the course date, unless otherwise stated in the invoice. If the registration takes place later than this, please contact info@truemax.com.
 • Cancellation/transferring and refunds: It is possible to cancel your registration or move on to a new course free of charge until 8 weeks before the start of the course, unless otherwise stated on the invoice. If you wish to cancel your registration later than 2 weeks before the course starts, you will be charged the full price of the course. Transfer to another course can only be done once and it must be done within 18 months of the original course.
 • Truemax Academy reserves the right to change prices and dates on courses and education, at any time.
 • Annual price indexation of up to 3% increase must be expected.
 • These rules are valid from 1th of January 2017. Truemax Academy is entitled to change these rules, but is committed to inform those participants who will be affected by the change.

3D Digital Artist (3½ year)

 • Ansøgningsfrist: Der er ingen deadline for ansøgninger. Eleverne optages i den rækkefølge de har ansøgt OG betalt. Bemærk dog, betalingen skal være gennemført senest 8 uger før kurset starter. Hvis ansøgningen falder senere end dette, aftales der nærmere med administrationen hos Truemax Academy.
 • Bekræftigelse: Indenfor en arbejdsuge efter ansøgningen er sendt afsted, vil den kommende elev modtage en bekræftelse via e-mail. Denne e-mail indeholder også betalingsoplysninger.
 • Registreringsgebyr: Den kommende elev skal betale 5.000 kr. i registreringsgebyr indenfor en uge efter bekræftigelses-mailen er modtaget.
 • Hvis betalingen ikke finder sted indenfor denne tidsramme, vil tilmeldingen bliver annuleret. Registreringsgebyret er en del af prisen, og vil ikke blive refunderet i tilfælde af at ansøgeren melder fra eller ikke betaler det fulde beløb.
 • Minimum antal deltagere: Kurser og workshops afholdes ikke hvis der er mindre end 10 deltagere. I dette tilfælde tilbagebetaler Truemax Academy det fulde beløb til ansøgerne inklusiv registreringsgebyret.
 • Betaling for kurser skal finde sted senest 8 uger før kursus start, med mindre andet er nævnt på fakturaen. Hvis tilmelding finder sted senere end dette tidspunkt, kontakt da info@truemax.com.
 • Afmelding, ændring og refundering: Det er muligt at afmelde eller skifte kursus gratis, op til 8 uger inden kursusstart, med mindre andet er skrevet på fakturaen. Hvis framelding sker senere end 2 uger inden kursusstart, vil det fulde beløb blive opkrævet. Skift af kursus kan ske én gang, og må finde sted indenfor 18 måneder fra det oprindelige kursus start.
 • Truemax Academy forbeholder sig retten til at, til enhver tid, ændre priser på kurser og uddannelser.
 • Årlige prisstigninger på op til 3% i.h.t. pristalsregulering skal påregnes.
 • Ovenstående regler er gældende fra 1. januar 2017. Truemax Academy forbeholder sig retten til at ændre disse, og er forpligtet at underrette enhver som vil bliver påvirket heraf.

TERMS & CONDITIONS

3D Digital Artist (3½ year)

 • Application deadline: There are no deadlines for application, you will be enrolled in the order the application AND payment is received. Note however, that the tuition fee or the first rate agreed upon, must be paid 8 weeks before the course starts. If the registration takes place later than this, please contact info@truemax.com for further instructions.
 • Confirmation: Within a workweek after the registration has been received, the participant will receive a confirmation letter in an e-mail with payment details and contact information.
 • Registration fee: The course participant must pay DKK 5.000 in registration fee within 1 week after this e-mail has been received. If not paid on time, the registration will be cancelled. The registration fee is part of the tuition fee and will not be returned in case the student cancels the course or does not pay the tuition in full.
 • Minimum number of participants. Courses and Workshops are only held if there are at least 10 participants signed up. Truemax Academy will return the full payment if a course or workshop is cancelled due to this fact including the administration fee.
 • Payment for course must be paid at least 8 weeks prior to the course date, unless otherwise stated in the invoice. If the registration takes place later than this, please contact info@truemax.com.
 • Cancellation/transferring and refunds: It is possible to cancel your registration or move on to a new course free of charge until 8 weeks before the start of the course, unless otherwise stated on the invoice. If you wish to cancel your registration later than 2 weeks before the course starts, you will be charged the full price of the course. Transfer to another course can only be done once and it must be done within 18 months of the original course.
 • Truemax Academy reserves the right to change prices and dates on courses and education, at any time.
 • Annual price indexation of up to 3% increase must be expected.
 • These rules are valid from 1th of January 2017. Truemax Academy is entitled to change these rules, but is committed to inform those participants who will be affected by the change.

3D Digital Artist (3½ year)

 • Ansøgningsfrist: Der er ingen deadline for ansøgninger. Eleverne optages i den rækkefølge de har ansøgt OG betalt. Bemærk dog, betalingen skal være gennemført senest 8 uger før kurset starter. Hvis ansøgningen falder senere end dette, aftales der nærmere med administrationen hos Truemax Academy.
 • Bekræftigelse: Indenfor en arbejdsuge efter ansøgningen er sendt afsted, vil den kommende elev modtage en bekræftelse via e-mail. Denne e-mail indeholder også betalingsoplysninger.
 • Registreringsgebyr: Den kommende elev skal betale 5.000 kr. i registreringsgebyr indenfor en uge efter bekræftigelses-mailen er modtaget.
 • Hvis betalingen ikke finder sted indenfor denne tidsramme, vil tilmeldingen bliver annuleret. Registreringsgebyret er en del af prisen, og vil ikke blive refunderet i tilfælde af at ansøgeren melder fra eller ikke betaler det fulde beløb.
 • Minimum antal deltagere: Kurser og workshops afholdes ikke hvis der er mindre end 10 deltagere. I dette tilfælde tilbagebetaler Truemax Academy det fulde beløb til ansøgerne inklusiv registreringsgebyret.
 • Betaling for kurser skal finde sted senest 8 uger før kursus start, med mindre andet er nævnt på fakturaen. Hvis tilmelding finder sted senere end dette tidspunkt, kontakt da info@truemax.com.
 • Afmelding, ændring og refundering: Det er muligt at afmelde eller skifte kursus gratis, op til 8 uger inden kursusstart, med mindre andet er skrevet på fakturaen. Hvis framelding sker senere end 2 uger inden kursusstart, vil det fulde beløb blive opkrævet. Skift af kursus kan ske én gang, og må finde sted indenfor 18 måneder fra det oprindelige kursus start.
 • Truemax Academy forbeholder sig retten til at, til enhver tid, ændre priser på kurser og uddannelser.
 • Årlige prisstigninger på op til 3% i.h.t. pristalsregulering skal påregnes.
 • Ovenstående regler er gældende fra 1. januar 2017. Truemax Academy forbeholder sig retten til at ændre disse, og er forpligtet at underrette enhver som vil bliver påvirket heraf.