Velkommen til CADA

Eventyret begynder her

3D DIGITAL ARTIST UDDANNELSEN

3DDA-uddannelsen er en branchegodkendt uddannelse på højt niveau med fokus på de færdigheder, der kræves for at arbejde som 3D-kunstner inden for VFX, spil, animation og nye medieformater.

Som studerende vil du opleve et kreativt læringsmiljø, hvor vores praktiske hands-on tilgang hurtigt vil forbedre dine tekniske og kunstneriske færdigheder, samtidig med at du opbygger en solid teoretisk forståelse. Du vil arbejde med mange forskellige typer software for at sikre, at du mestrer de relevante teknologier og ved, hvordan du kan bruge dem i forskellige projekter og produktioner – både sammen med medstuderende fra uddannelsen og studerende fra andre universiteter og filmskoler, hvilket giver en unik mulighed for at anvende dine færdigheder i et samarbejde.

 • 3½ års fuldtidsstudier
 • Godkendt til SU og supplerende SU
 • Erhvervsgodkendt læseplan
 • Internationale gæstelærere fra førende studier
 • Et fuldtidspraktikophold i det sidste semester.
 • Studierejse til udlandet i løbet af uddannelsen
 • Vi byder internationale studerende velkommen
 • Høj beskæftigelsesfrekvens efter endt uddannelse

FORMÅL

Uddannelsen til digital 3D-kunstner har til formål at kvalificere den studerende til at opnå relevant beskæftigelse i den digitale visuelle industri (DVI) umiddelbart efter endt uddannelse. Dette gøres ved at:

 • Give den studerende en teoretisk forståelse af kreative, kunstneriske og tekniske processer inden for produktion af 3D-baserede visuelle produkter.
 • Give den studerende praktisk metodeforståelse inden for udvikling, organisering og produktion af 3D-baserede visuelle produkter.
 • Give den studerende et grundlag for løbende at udvikle sit kunstneriske talent og på denne baggrund øge den studerendes værdi på arbejdsmarkedet.
 • Styrke den studerendes innovative kapacitet gennem tværfaglige samarbejder.

DETALJERET UDDANNELSESPLAN

1. Semester
Teori og praksis i forbindelse med fundamentet

De studerende vil blive introduceret til de grundlæggende emner inden for 3D-pipeline såsom modellering, teksturering, belysning, simulering, rigging, simpel animation, rendering samt præ- og postproduktion. Der er ingen eksamener på 1. semester.

Dækkede emner
 • Grundlæggende 3D-principper (6 ECTS)
 • Modellering I (3 ECTS)
 • Style Matching (8 ECTS)
 • Spilkarakterer (10 ECTS)

Som en del af de ovennævnte emner vil følgende blive dækket:

 • Pipeline Literacy
 • Produktivitetskompetence
 • Teknisk viden
 • Visuel viden
 • Konceptuelle og redaktionelle færdigheder
2. Semester
Animering og produktion af figurer

De studerende vil blive introduceret til de grundlæggende emner, der er forbundet med produktion af 3D til narrative formater som f.eks. spilverdener og kortfilm. Semestret er struktureret omkring projektorienteret arbejde.

Dækkede emner
 • Animation 1 (6 ECTS)
 • Skabelse af verdener (10 ECTS)
 • Environmental LookDev (3 ECTS)
 • Kortfilm (8 ECTS)
 • Forberedelse til eksamen (3 ECTS)

Som en del af ovennævnte emner vil følgende blive dækket:

 • Koncept og redaktionel viden
 • Spilkompetence
 • Kinematografiske færdigheder
3. Semester
Mestring af teori og praksis I

De studerende vil udbygge deres viden inden for flere specialiserede områder. Fokus er på individuelle opgaver.

Dækkede emner
 • Visuel forståelse (2 ECTS)
 • Rigging II (5 ECTS)
 • Animation II (5 ECTS)
 • Hår og pels (2 ECTS)
 • Procedurelle (8 ECTS)
 • Shading, belysning og rendering (3 ECTS)
 • XR-produktion (5 ECTS)
4. Semester
Mestring af teori og praksis II

De studerende vil udbygge deres viden inden for flere specialiserede områder. Fokus vil skifte mellem individuelle opgaver og projektorienteret arbejde. I slutningen af semesteret vil den studerende påtage sig et 3-ugers individuelt projekt.

Dækkede emner
 • Billedhugning (4 ECTS)
 • Shading, belysning og rendering II (4 ECTS)
 • Virtuel produktion I (4 ECTS)
 • Filmproduktion (10 ECTS)
 • Individuelt projekt (8 ECTS)
5. Semester
Produktion af spil

De studerende vil udvide deres viden om spilproduktion gennem projektorienteret arbejde i samarbejde med eksterne partnere, f.eks. DADIU, Den Danske Filmskole eller Aalborg Universitet. De emner, der behandles i løbet af semestret, omfatter game pipeline, spilproduktionsmetodologi, iterative og kollaborative processer, spilkunst og teknologi.

Dækkede emner
 • Spilproduktion (30 ECTS).
6. Semester
Afhandling

De studerende udforsker et emne efter eget valg i løbet af semesteret inden for rammerne af et specialeprojekt. Projektet består af en praktisk aflevering, en skriftlig aflevering og et mundtligt forsvar.

Dækkede emner
 • Afgangsprojekt (30 ECTS).
7. Semester
Praktikforløb

De studerende skal i praktik i en eller flere relevante virksomheder, hvilket giver dem mulighed for at anvende deres færdigheder i et professionelt miljø. Semestret afsluttes med en aflevering af en showreel, der viser den studerendes arbejde.

Dækkede emner
 • Praktik (30 ECTS).
Optagelse og økonomi

Optagelse
Krav
SU
Pris

POLITIKKER, PROGRAM OG ANSØGNING

Læs alle læringsmålene her.
Læs studieprogrammet her.
Læs vores Quality Assurance politik her.
Du finder ansøgningsformularen her.
Læs vores evalueringspolitik her.